Mariages

Commune/Paroisse : Martillac [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TACHON 1922 1 -
2.  TADIO? 1789 1 -
3.  TAFFART 1754-1850 5 2
4.  TAILLADE 1888 1 -
5.  TALAMIN 1731-1791 1 6
6.  TALMAIN 1877-1898 1 1
7.  TARRIDE 1924 - 1
8.  TARTAS 1755-1861 2 4
9.  TASTE 1861-1912 1 1
10.  TASTET 1836 1 -
11.  TAUDIN 1757-1889 1 1
12.  TAUZIN 1877-1920 4 4
13.  TENIER 1805 - 1
14.  THALAMIN 1791 - 1
15.  THERON 1762-1775 2 1
16.  THORON 1783-1784 2 -
17.  TORRES 1910 1 -
18.  TOURON 1692-1861 3 4
19.  TREMBLET 1806 - 1
20.  TRICOIRE 1886 1 -

Top  

Cercle généalogique cestadais

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)